Rytwiany

klasztor i kościół pokamedulski (Pustelnia Złotego Lasu - Silva Aurea)

pozycja GPS: N 50°31'18.83'' - E 21° 14' 25.20''

Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu (Silva Aurea).
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - I brama.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - II brama z herbem kongregacji Camaldoli.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - III brama.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - trzy bramy, symbol trzech wtajemniczeń w życie eremickie.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - budynek furty klasztornej.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - figura św. Barbary, patronki dobrej śmierci.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - figura św. Agaty, chroniącej od ognia.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - portal.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - nawa główna.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - nawa główna.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - nawa główna.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - ołtarz główny z obrazem Zwiastowania (Venante da Subiaco).
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - sklepienie nawy głównej.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - sklepienie nawy głównej.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - sklepienie nawy głównej.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - sklepienie nawy głównej.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - sklepienie nawy głównej.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - nawa główna.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - nawa główna.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - chór zakonny - obraz przedstawiający Chrystusa u słupa.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - chór zakonny - sklepienie ze sceną Przemienienia Pańskiego i Zwycięstwa Archanioła Michała nad władzami piekła.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - chór zakonny - malowidła ścienne ze scenami śmierci człowieka sprawiedliwego i grzesznika.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - chór zakonny - stalle (II poł. XVII w.) z scenami meczeńskiej śmierci Pięciu Braci Polskich.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - chór zakonny - stalle (II poł. XVII w.) z scenami meczeńskiej śmierci Pięciu Braci Polskich.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - chór zakonny - stalle (II poł. XVII w.) z scenami meczeńskiej śmierci Pięciu Braci Polskich.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - zakrystia - sklepienie z bogatą sztukaterią.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - zakrystia - lawaterz.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - zakrystia - maska pośmiertna Anny Dziulanki, żony Stanisława Łukasza Opalińskiego.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - kaplica św. Krzyża, dawniej używana jako kapitularz.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - kaplica św. Krzyża - sklepienie z dekoracją stiukową i malowidłami Venanto da Subiaco.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - kaplica św. Krzyża - krypta grobowa Radziwiłłów.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - kaplica św. Krzyża - krypta grobowa Radziwiłłów.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - kaplica św. Romualda, założyciela zakonu kamedułów.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - kaplica św. Romualda - dekoracja stiukowa sklepienia, dzieło Jana Chrzciciela Falconiego; dekoracja malarska Karola de Prevot.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - kaplica św. Romualda - dekoracja stiukowa sklepienia, dzieło Jana Chrzciciela Falconiego; dekoracja malarska Karola de Prevot.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - kaplica św. Romualda - dekoracja stiukowa sklepienia, dzieło Jana Chrzciciela Falconiego; dekoracja malarska Karola de Prevot.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - kaplica św. Romualda - dekoracja stiukowa sklepienia, dzieło Jana Chrzciciela Falconiego; dekoracja malarska Karola de Prevot.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - kaplica św. Romualda - dekoracja stiukowa sklepienia, dzieło Jana Chrzciciela Falconiego; dekoracja malarska Karola de Prevot.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - kaplica św. Romualda - dekoracja stiukowa sklepienia, dzieło Jana Chrzciciela Falconiego; dekoracja malarska Karola de Prevot.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - kaplica św. Romualda - epitafium starosty nowokorczyńskiego Stanisława Łukasza Opalińskiego.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - kaplica św. Romualda - epitafium Stanisława Łukasza Opalińskiego - zwieńczenie z postaciami płaczek trzymających wieniec z portretem zmarłego.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - kaplica św. Romualda - epitafium Stanisława Łukasza Opalińskiego - wieniec z portretem zmarłego.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - kaplica św. Romualda - krypta grobowa z sarkofagiem Stanisława Łukasza Opalińskiego.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - kaplica św. Romualda - krypta grobowa z sarkofagiem Stanisława Łukasza Opalińskiego.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - kaplica p. w. Jana Chrzciciela.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - kaplica p. w. Jana Chrzciciela - sklepienie.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - kościół - wnętrze - kaplica p. w. Jana Chrzciciela - sklepienie.
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - eremitorium z domkami pustelików (rekonstrukcja).
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - eremitorium z domkami pustelików (rekonstrukcja).
Klasztor i kościół pokamedulski - Pustelnia Złotego Lasu - eremitorium z domkami pustelików (rekonstrukcja).

Ruiny gotyckiego zamku Wojciecha Jastrzębca, arcybiskupa gnieźnieńskiego (XV w.)

Ruiny gotyckiego zamku Wojciecha Jastrzębca, arcybiskupa gnieźnieńskiego (XV w.).
Ruiny gotyckiego zamku Wojciecha Jastrzębca, arcybiskupa gnieźnieńskiego (XV w.).

Dawny pałac Radziwiłłów

Dawny pałac Radziwiłłów - obecnie hotel.
Dawny pałac Radziwiłłów - obecnie hotel.
Dawny pałac Radziwiłłów - obecnie hotel.
Dawny pałac Radziwiłłów - obecnie hotel.
Dawny pałac Radziwiłłów - obecnie hotel - widok od strony parku.
Dawny pałac Radziwiłłów - obecnie hotel -  park.
Dawny pałac Radziwiłłów - obecnie hotel -  park.
Dawny pałac Radziwiłłów - obecnie hotel -  park.

Copyright © 2008 by Agencja Turystyczna Tramp, Busko Zdrój. Wszelkie prawa zastrzeżone.