Sandomierz

Taras widokowy Bramy Opatowskiej

 

Brama Opatowska to znakomity punkt widokowy. Na szczycie budowli znajduje się taras widokowy, z którego można podziwiać obiekty odległe o ok. 30 km. W tym celu należy pokonać około 130 schodów na kilku kondygnacjach. Przy okazji podziwiać można potężne, grube mury zbudowane z gotyckiej cegły.

 
 
 
 
 
 

Widok na Góry Pieprzowe - geologiczne zakończenie Gór Świętokrzyskich. Góry Pieprzowe to malownicza, wysoka (na ok. 60 m.) skarpa wznosząca się nad korytem Wisły, poprzecinana licznym rynnami erozyjnymi. Zbudowana z brunatnoszarych, kruchych łupków kambryjskich pochodzących sprzed ok. 500 milionów lat. Pod wpływem czynników erozyjnych łupki kruszą się, tworząc drobny osypujący się po zboczach gruz skalny, z daleka wyglądem przypominający pieprz. Obecnie stoki Gór Pieprzowych stanowią rezerwat geologiczno-przyrodniczy. Ochronie podlegają nie tylko stoki skalne, ale również rzadkie gatunki roślin, w tym m.in.: wisienki karłowatej, ostnicy własowatej, przetacznika siwego oraz krwawnika szczecinolistnego. Osobliwoscią florystyczną Gór Pieprzowych jest naturalne rosarium, gdzie występuje 15 gatunków dzikich róż, w tym endemiczna Rosa Wagae

 

Panorama od strony wschodniej - na horyzoncie widoczna zabudowa Stalowej Woli.

 

Widok na most drogowy na Wiśle i prawobrzeżną - przemysłową część Sandomierza. W wyniku I rozbioru Polski tereny na prawym brzegu Wisły zostały zajęte przez Austrię jak tzw. Królestwo Galicji i Lodomerii. W czasie zaborów po austriackiej stronie Wisły rozwinęła się wioska Nadbrzezie, która po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku została włączona do miasta

 

Widok na sandomierską starówkę. W dole widać ulicę Opatowską, główny trakt komunikacyjny dawnego Sandomierza.

 

Widok na zachodnią część Starego Miasta w Sandomierzu. W głebi widać charakterystyczne dwa zakręty Wisły podobne do litery "S".

 

Widok na kościół św. Józefa i dawny klasztor Reformatów zbudowany w latach 1679-1689 z materiałów pochodzących z rozbiórki zniszczonego zamku w Zawichoście. Na zachód od klasztoru rozciąga się dawny ogród spacerowy założony w 1869 roku i nazywany "Ogrodem Saskim".

 

Widok na dawny klasztor benedyktynek i kościół św. Michała. Pierwszy klasztor benedyktynek ufundowała marszałkowa wielka koronna Elżbieta Sieniawska w 1613 roku, w obrębie murów miejskich. Po jego pożarze córka Elżbiety - Zofia Sieniawska, ksieni sandomierskiego konwentu ufundowała w 1627 r. nowy, murowany klasztor poza murami miejskimi, na Przedmieściu Opatowskim. W latach 1686-1693 wzniesiono kościół klasztorny św. Michała z fundacji Marcina Zamojskiego i Stanisława Zaręby.

 

Jeśli masz pytania napisz: trampbusko@gmail.com lub zadzwoń: tel kom. 501 672 290

Copyright © 2003-2019 by Agencja Turystyczna Tramp, Busko Zdrój. Wszelkie prawa zastrzeżone.