Sandomierz

Dawny klasztor Dominikanów przy kościele św. Marii Magdaleny

 

Po przeniesieniu osady miejskiej w obecne miejsce i lokowaniu jej na prawie magdeburskim w 1286 roku przez księcia Leszka Czarnego, klasztor domonikański przy kosciele św. Jakuba znalazł się poza obrębem fortyfikacji i w razie wojny był zagrożony. Dominikanie uzyskali więc po roku 1286 posesję w obrębie fortyfikacji, gdzie w XIV wieku zbudowali kościół św. Marii Magaleny i nowy klasztor. Zabudowania klasztorne tworzyły czworobok - pośrodku z wirydarzem, a od strony południowej do klasztoru przylegał kościół św. Marii Magdaleny.

 

W 1809 podczas działań wojennych kościół i częściowo klasztor zostały zniszczone przez wybuch składowanej tam amunicji i pożar. W 1860 roku ostatecznie rozebrano zrujnowany kosciół i część zabudowań klasztornych a w zachowanym południowym skrzydle klasztornym mieściły się magazyny i różne urzędy. Zachowane obecnie południowe skrzydło klasztorne zostało odremontowane przed kilku laty i obecnie stanowi siedzibę Urzędu Miasta.

 

 

 

Jeśli masz pytania napisz na e-mail lub zadzwoń: tel. (0-41) 378 10 71; tel kom.(0) 501 672 290

Copyright © 2003-2009 by Agencja Turystyczna Tramp, Busko Zdrój. Wszelkie prawa zastrzeżone.