Sandomierz

Rynek - kamienica Oleśnickich

Tzw."Kamienica Oleśnickich" jest nalepiej zachowaną kamienicą w Sandomierzu, z charakterystycznymi podcieniami i układem wnętrza - na parterze sklepiona sień z przejściem na podwórze i schodami na piętro - oraz głębokimi piwnicami. Została wzniesiona na murach i piwnicach gotyckiego domu i była później wielokrotnie przebudowywana, m.in. w II poł. XVIII wieku - prawdopodobnie według projektu ks. Józefa Karsznickiego.

 

Według tradycji w tej kamienicy w 1570 roku miał miejsce zjazd różnowierców, w którym uczestniczyli luteranie, kalwini i bracia czescy i podpisali tzw. "zgodę sandomierską". Porozumienie to kładło kres sporom między przedstawicielami tych wyznańw sprawach wiary i zaowocowało wydaniem wspólnego katechizmu. W latach 1587-1589 kamienica należała do Stanisława Bartolona - słynnego sandomierskiego lekarza

 

Gruntowny remont przeprowadzono w 1956 roku, zaś podczas remontu w 1995 roku adaptowano pomieszczenia po prawej stronie na Urząd Pocztowy.

 

 

 

Jeśli masz pytania napisz na e-mail lub zadzwoń: tel. (0-41) 378 10 71; tel kom.(0) 501 672 290

Copyright © 2003-2009 by Agencja Turystyczna Tramp, Busko Zdrój. Wszelkie prawa zastrzeżone.